Ga naar inhoud

Varen, turen en spotten


De Markenroute gaat door de Schaalsmeerpolder, het Zwet en de oevers van De Marken in Wormer. Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, zijn hier te zien.

In de rietkragen leven rietgorzen, rietzangers, kleine karekieten, snorren, baardmannetjes en blauwborsten. Tussen het riet door zie je de kieviet, de tureluur, de grutto en de scholekster zoeken naar beestjes in het weiland. Hoog boven je vliegt misschien wel een slechtvalk, buizerd, torenvalk of bruine kiekendief.

Tip

Neem een verrekijker en een vogelzoekkaart mee.

Dit ga je zien

Startpunt: Poelweg 1
1531 MD WORMER
Eindpunt: Poelweg 1
1531 MD WORMER