Ga naar inhoud

Privacyverklaring

Stichting Marketing Zaanstreek

Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. SMZ respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

In deze privacyverklaring:
• onze gegevens;
• wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
• wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
• voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
• wat uw rechten zijn;
• wat wij doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
• hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als u www.zaanstreek.nl of www.zaans.nl bezoekt of u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Onze gegevens:
Stichting Marketing Zaanstreek
Stadhuisplein 96
1506 MZ Zaandam
Telefoonnummer: 075-6150406
KvK-nummer: 51367378
www.zaans.nl
info@zaanstreek.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Persoonsgegevens vragen wij alleen voor zover dat nodig is. Uw persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

• voor het verstrekken van gevraagde informatie;
• om nieuwsbrieven te versturen;
• om uitnodigingen voor onze activiteiten te versturen; 
• voor algemene of gerichte aanbiedingen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Stichting Marketing Zaanstreek verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Uw rechten
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die u heeft ingevuld. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuurt u dan een e-mail naar info@zaanstreek.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? In dat geval heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuurt u een verzoek naar info@zaanstreek.nl.

We vertrekken persoonsgegevens aan Mailchimp om nieuwsbrieven uit te sturen, dit doen wij alleen als u zichzelf hiervoor heeft aangemeld. Uiteraard heeft u het recht om dit te beëindigen. U kunt uzelf afmelden voor de nieuwsbrieven door middel van de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail naar info@zaanstreek.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat persoonsgegevens niet op straat terechtkomen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. De websites onder beheer van Marketing Zaanstreek maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marketing Zaanstreek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@zaanstreek.nl.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marketing Zaanstreek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Marketing Zaanstreek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Marketing Zaanstreek bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Marketing Zaanstreek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Marketing Zaanstreek heeft hier geen invloed op. Marketing Zaanstreek heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaring persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.