Ga naar inhoud

Biodiversiteit / veenvorming

Een interactieve excursie waarbij de gids meer een debatleider is over hedendaagse thema’s zoals natura 2000, biodiversiteit, behoud van agrarische functie versus vernatting. En dat in een omgeving die vanzelf doet relativeren.

Pitrus en riet overgroeien ons grutto grasland en dat hindert niet alleen het broeden, maar ook worden veel lokale bloemen en planten overwoekerd door deze onstuimige groei. Onderwijl zakt de veengrond ook door onderbemaling, waardoor vernatting het probleem nog groter maakt. Hebben we kraamkamers voor behoud van biodiversiteit en grutto grasland nodig, of gaat het om een stikstof probleem waar we lokaal niets aan kunnen doen, of zien we innovatieve oplossingen. Leer van elkaar, discussieer aangestuurd door onze gids met elkaar terwijl we door het veld varen op voorbeeld-plekken op te zoeken, waarvoor zowel belangstellenden als experts worden uitgenodigd. Stel elkaar vragen, luister en debatteer en ga vol kennis en ideeën naar huis.

Contact

De Poelboerderij
De Poelboerderij
Veerdijk 106
1531 MB Wormer
Plan je route

Wanneer

  • Zondag 28 juli 2024 om 13.30 uur

Prijzen

  • Regulier€ 17,50

Locatie