Ga naar inhoud

Kringenwetboerderij De Eersteling

De kringenwetboerderij maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigingsbouw rond de …

De kringenwetboerderij maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. De aanleg van de stelling betrof niet alleen een ingreep op de percelen waar de nieuwe verdedigingswerken waren geprojecteerd, maar leverde tevens consequenties voor het gebied tot één kilometer buiten een verdedigingslijn en rond overige verdedigingswerken. Bij wet van 21 december 1853, de zogenaamde Kringenwet, was bebouwing op het terrein aan frontzijde in verband met de eis van een vrij schootsveld aan bijzondere bepalingen onderhevig. Buiten de vestingwerken werden op de kaart drie kringen getrokken op respectievelijk 300, 600 en 1000 meter. Hierbinnen golden beperkende regels, waarvan de meest herkenbare het bouwen in brandbare materialen vormt. Ten tijde van beleg zouden er de woningen en stallen worden ontruimd en de opstallen verwijderd."De Eersteling" is een houten langhuisboerderij en ligt pal voor Fort Zuidwijkermeer, binnen de kleinste Verboden Kring en dateert uit omstreeks 1920. Gezien de omvang van de boerderij en de 'harde' dakbedekking moet in dit geval een bijzondere ontheffing voor bouw in de onmiddelijke nabijheid van het fort zijn afgegeven.

Contact

Kringenwetboerderij De Eersteling
Dorpsstraat 0 0
1566 AA ASSENDELFT
Plan je route

Locatie