Ga naar inhoud

Subsidieregeling

Het subsidieplafond voor 50 jaar Zaanstad is bereikt. De subsidieregeling voor het jubileumjaar is dan ook gesloten.

Om de verschillende initiatieven te ondersteunen stelt de gemeente Zaanstad beperkt subsidie beschikbaar. We hebben gekozen om zowel grotere als kleinere initiatieven een kans te geven. Daarom is er drie keer een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000,- voor grotere evenementen en nog een keer € 100.000,- om te verdelen tussen kleinere activiteiten, evenementen of projecten met een maximum van € 5.000,- per activiteit, evenement of project. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient tenminste 50% van de kosten uit eigen middelen te komen. Het is ook altijd mogelijk om een idee in te leveren waar geen subsidie voor benodigd is, maar dat u wel graag in het kader van 50 jaar Zaanstad wilt organiseren.

Op dit moment is de inschrijving voor de subsidieaanvragen voor de grotere evenementen verlopen. Het is op dit moment alleen nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor kleinere evenementen.

Wie beoordeelt of ik subsidie krijg?

Wanneer jouw aanvraag is ingediend zal eerst worden gekeken of het volledig is en getoetst worden aan de instapcriteria, zoals bijvoorbeeld:

  • Zijn alle velden juist ingevuld?
  • Zijn alle gevraagde documenten en bijlagen toegevoegd?
  • Vindt de activiteit, het evenement of project plaats in gemeente Zaanstad?
  • Vindt de activiteit, het evenement of project plaats binnen een afgebakend tijdsbestek en in 2024?

Mocht uit deze toetsing blijken dat nog niet alles compleet is, dan nemen wij contact met je op om te overleggen hoe je dit alsnog correct kunt aanleveren.

Beoordelingscommissie

Na deze toetsing wordt het ingediende initiatief doorgezet naar de beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit verschillende afgevaardigden uit Zaanstad, die de verschillende dorpen, groeperingen en leeftijden uit Zaanstad vertegenwoordigen. Zij beoordelen op de vastgestelde criteria zoals beschreven in de subsidieregeling 50 jaar Zaanstad. De gemeente beoordeelt de initiatieven niet zelf.

Voor eind oktober krijg je uitsluitsel of de subsidie wel of niet wordt toegewezen.

Mocht je vragen hebben of het lastig vinden om documenten goed in te vullen dan kun je contact opnemen met  Merijn Dijkman. Hij helpt je graag verder. Merijn is bereikbaar per mail cultuur@zaanstad.nl of telefonisch tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) op 06-40702652. Daarnaast houdt hij op donderdag om de week van 15.00-17.00 uur inloop spreekuur bij FluXus (foyer) locatie Verkadefabriek, Westzijde 168 in Zaandam. Voor 2024 zijn de inloopspreekuren op:18 januari, 1 februari, 15 februari, 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 18 juli 2024.

De inloopspreekuren zijn vrij en kostenloos toegankelijk.

 

Klik hier